Οισοφάγος

Ο οισοφάγος είναι ένα επίμηκες κυλινδρικό όργανο που αρχίζει στον τράχηλο (αμέσως μετά τον λάρυγγα), διαπερνάει όλον τον θώρακα (μεταξύ των πνευμόνων, πίσω από την καρδιά και μπροστά από τη σπονδυλική στήλη), και καταλήγει στην κοιλιά, όπου ενώνεται με το στομάχι. Το έργο που επιτελεί είναι να μεταφέρει το φαγητό και τα υγρά που πίνουμε, καθώς και το σάλιο στο στομάχι.

Δύο είναι τα κυριότερα νοσήματα που θα αναφερθούν εδώ: Η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (μαζί με την διαφραγματοκήλη και την οισοφαγίτιδα) και ο καρκίνος του οισοφάγου.