Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)
- Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση

Σε πολλούς ασθενείς η συντηρητική θεραπεία (με φάρμακα) δέν είναι μόνιμη. Συχνά, με την διακοπή ή ακόμα και με την απλή μείωση των φαρμάκων, τα συμπτώματα επανέρχονται. Αυτό οδηγεί σε επανειλημμένες γαστροσκοπήσεις για οισοφαγίτιδα και βιοψίες, αλλαγή φαρμάκων και ούτω καθ’εξής. Έτσι ο ασθενής συνεχίζει να ζεί με την νόσο του, συνεχίζει να χρειάζεται φάρμακα και συνεχίζει να μην ζεί σαν φυσιολογικός άνθρωπος, μιά και χρειάζεται να τρώει μόνον ορισμένες ώρες, να αποφεύγει συστηματικά ορισμένες τροφές και ποτά, καθώς και να κοιμάται με το κεφάλι ψηλά.

Σε αυτούς λοιπόν τους ασθενείς και σε εκείνους με παλινδρόμηση τροφής και κίνδυνο εισρόφησης, συνιστούμε την χειρουργική αποκατάσταση. Αυτό σήμερα γίνεται με μία λαπαροσκοπική εγχείρηση (δηλαδή μία εγχείρηση με τέσσερις τομές μήκους 1 εκατοστού και μόνο μιάς ημέρας νοσηλεία) κατά την οποία διορθώνουμε την διαφραγματοκήλη και κυρίως αποκαθιστούμε τον βαλβιδικό μηχανισμό του οισοφάγου ώστε το περιεχόμενο του στομάχου να μην παλινδρομεί πλέον. Η «Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική» οδηγεί σε μόνιμη απαλλαγή όχι μόνο από μερικά συμπτώματα (όπως με τα αντιόξινα φάρμακα), αλλά σε πλήρη θεραπεία της ίδιας της αιτίας της νόσου, πλήρη και οριστική απαλλαγή από τους μελλοντικούς κινδύνους εμφάνισης καρκίνου του οισοφάγου και φυσικά οριστική απαλλαγή από την ανάγκη μακρόχρονης χρήσης αντιόξινων φαρμάκων.

Η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από χειρουργούς με εκτεταμένη εμπειρία σε υψηλού επιπέδου λαπαροσκοπική χειρουργική αλλά και βαθιά γνώση της φυσιολογίας και της κινητικότητας του οισοφάγου. Προεγχειρητικά, εκτός από γαστροσκόπηση, ο ασθενής υποβάλλεται και σε εξειδικευμένες εξετάσεις («24ωρη πεχαμετρία» και «μανομετρία οισοφάγου») όπου μελετάται η ακριβής λειτουργία και κατάσταση του οισοφάγου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών καθορίζουν όχι μόνον το στάδιο βλάβης του οισοφάγου και το εάν πράγματι χρειάζεται εγχείρηση, αλλά και το ακριβές είδος της Θολοπλαστικής. Η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική είναι η σύγχρονη, απλή, σωτήρια και οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που αφορά πολλούς ανθρώπους και σε μερικούς πραγματικά καταστρέφει την ποιότητα ζωής και τους εκθέτει σε σημαντικούς χρόνιους κινδύνους.