Ο σπλήνας και η σχέση του με το πάγκρεας

Λαπαροσκοπική Σπληνεκτομή

Ο σπλήνας δεν ανήκει φυσικά στο πεπτικό σύστημα, αλλά λόγω της θέσης του στο ανώτερο αριστερό τμήμα της κοιλιάς, θα περιγράψουμε εδώ μερικά στοιχεία που τον αφορούν. Υπάρχουν μερικά νοσήματα του αίματος, τα οποία βελτιώνονται όταν αφαιρεθεί ο σπλήνας. Σήμερα, η αφαίρεση του σπλήνα (σπληνεκτομή) μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά, ιδιαίτερα όταν το μέγεθος του σπλήνα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, εφαρμόζουμε αυτή την τεχνική και είχαμε από τότε δημοσιεύσει τα αρχικά μας αποτελέσματα. Με την κατάλληλη τεχνολογία, αλλά κυρίως χειρουργική τεχνική και εμπειρία, κινητοποιούμε τον σπλήνα από το βαθύτερο μέρος της κοιλιάς όπου βρίσκεται, τον ελευθερώνουμε από τον στόμαχο, ελέγχουμε απόλυτα την σπληνική αρτηρία και την σπληνική φλέβα και έτσι μπορούμε να τον αφαιρέσουμε. Με την λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, ο ασθενής αποφεύγει μία μεγάλη τομή στο ανώτερο τμήμα της κοιλιάς και έτσι γλυτώνει όλο τον μετεγχειρητικό πόνο, την δυσκολία στην αναπνοή, πιθανές λοιμώξεις ή κήλες.