Έντυπα

Όγκοι παγκρέατος

Δημοσίευση στο περιοδικό ΒΗΜΑΜΕΝ, τ. 5/2016, με θέμα: Στοχευμένη θεραπεία όγκων παγκρέατος