Τυπικά περιστατικά

Περιγράφονται περιληπτικά τυπικές περιπτώσεις ασθενών και προβάλλονται προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές εικόνες, καθώς και εγχειρητικά παρασκευάσματα, κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς.